คาดหยุดยาว 4 วัน (25-28 ก.ค.63) เงินสะพัด 6,800 ล้านบาท คนเที่ยว 1.89 ล้านคน

ข่าวเศรษฐกิจ

1.ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ค.2563 ถือเป็นช่วงหยุดยาว 4 วันเนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

2.นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว 4 วัน คาดว่า
– จะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศประมาณ 1.89 ล้านคน-ครั้ง

– มีการใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 6,800 ล้านบาท

– อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 24%

3.บรรยากาศการท่องเที่ยวของคนไทยเริ่มฟื้นตัว แต่อาจจะคึกคักน้อยกว่าช่วงวันหยุดวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาเล็กน้อย เนื่องจาก
– มีวันหยุดยาวติดกันหลายช่วง ทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกช่วงเวลาของการเดินทาง

– ประชาชนบางส่วนเลือกเดินทางไกลเพื่อกลับภูมิลำเนา พาครอบครัวไปทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเมื่อวันหยุดที่ผ่านมา

– ปัญหาค่าครองชีพ ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ยังต้องระมัดระวังการใช้จ่าย

4.ให้การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวครั้งนี้ น่าจะ
– เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในระยะทางใกล้ๆ เที่ยวในจังหวัดรอบข้าง
– เดินทางกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แบบกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน
– เน้นการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งให้ความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นหลัก

5.การเดินทางในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ บขส. คาดว่าจะมีปริมาณไม่มากเท่ากับช่วงวันหยุดที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563 มีจำนวนผู้โดยสารจองตั๋วล่วงหน้าทั่วประเทศในช่วงวันหยุดยาวประมาณ 5-10% แ

6.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งทะเล ภูเขา และน้ำตกยังเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ที่คนไทยอยากออกไปสัมผัสในช่วงวันหยุดพักผ่อน

7.ปัจจัยเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวครั้งนี้ มีหลายปัจจัยด้วยกัน

– การหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน

– มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ทั้งโครงการกำลังใจและเราเที่ยวด้วยกัน ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในห่วงโซ่ของภาคการท่องเที่ยวและกระตุ้นประชาชนให้เกิดการเดินทางและใช้จ่ายในสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

– การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์จำนวน 2 เส้นทาง

– ททท.ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จัดโปรโมชั่นต่างๆ ทั้งลดแลกแจกแถม เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่

– การจัดกิจกรรมไฮไลท์ในช่วงหน้าฝน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลังจากล็อกดาวน์กลับมาอุดมสมบูรณ์ สะอาด และสวยงาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *