ญี่ปุ่นเผย “จีน ไทย ตุรกี” ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศมากที่สุด – เหตุใช้วีซ่าผิดประเภท

ข่าวเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 สำนักข่าว เอ็นเอชเคเวิล์ดเจแปน รายงานว่า มีคนต่างชาติมากกว่า 1 หมื่นคน ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าญี่ปุ่นในปีที่แล้ว นับเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปีที่มีผู้ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเป็นจำนวนเกิน 1 หมื่นราย

สำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นระบุว่า มีผู้ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศจำนวนทั้งหมด 10,647 คน เพิ่มขึ้น 1,468 คน หรือคิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับปี พ.ศ.2562

โดยจากจำนวนที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศทั้งหมด 10,647 คน มีคนที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการเข้าประเทศโดยใช้วีซ่าผิดประเภท ทำให้ถูกปฏิเสธจำนวน 8,890 คน หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 80 จากทั้งหมด

มีรายงานว่าผู้คนที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งว่าจะเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อจุดประสงค์ในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ แต่ในความเป็นจริงคนกลุ่มดังกล่าววางแผนที่จะทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศ

โดยคนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวน 3,765 คน คิดเป็น 1.8 เท่าของปีที่แล้ว คนจากราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวน 1,398 คน และ คนจากสาธารณรัฐตุรกี จำนวน 925 คน หากรวมผู้ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น จากคนทั้งสามประเทศ จะคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 60 จากกรณีที่ถูกปฏิเสธทั้งหมด

สำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นกล่าวว่า มีจำนวนผู้ขอเข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับจำนวนผู้ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ สำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นระบุว่าจะทำการคัดกรองอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายในญี่ปุ่น

เครดิต https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5166873

ค้นหาภาษาถิ่น
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐาน หรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน และอาจจะแตกต่างจากภาษาในท้องถิ่นอื่นทั้งทางด้านเสียง คำและ การใช้คำ

ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยคำ และสำเนียง ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาค ของประเทศไทย บางทีเรียกว่า ภาษาท้องถิ่น และหากพื้นที่ของผู้ใช้ภาษานั้นกว้างก็จะมีภาษาถิ่นหลากหลาย และมีภาษาถิ่นย่อย ๆ ลงไปอีก

ภาษาถิ่น แบ่งได้เป็น 4 ถิ่นใหญ่ ๆ คือ ภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้

ภาษาถิ่นกลาง
ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคกลาง เช่น เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดเหล่านี้ มีสำเนียงพูดที่แตกต่างกันออกไป จะมีลักษณะเพี้ยนเสียงไปจากภาษากลางที่เป็นภาษามาตรฐาน

ภาษาถิ่นเหนือ
หรือภาษาถิ่นพายัพ (คำเมือง) ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิม มักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน ลำพูน ตาก แพร่ เป็นต้น

ภาษาถิ่นอีสาน
ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ได้แก่ ภาษาที่ชนกลุ่มใหญ่ในภาคอีสานใช้พูดจากัน ซึ่งใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สกลนคร หนองคาย นครพนม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เป็นต้น

ภาษาถิ่นใต้
ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ของประเทศไทย ลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย รวม 14 จังหวัด เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช เป็นต้น และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาษาถิ่นใต้ ยังมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เป็นภาษาถิ่นใต้ ภาคตะวันออก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ตรัง สตูล ภาษาถิ่นใต้ตะวันตก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานีและชุมพร และภาษาถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดนราธิวาส และ ปัตตานี ในแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นใต้ เป็นภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น ภาษาถิ่นระนอง ภาษาถิ่นภูเก็ต ภาษาถิ่นพัทลุง ภาษาถิ่นสงขลา เป็นต้น ภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้อาจจะมีเสียง และคำที่เรียกสิ่งเดียวกันแตกต่างกันออกไป

ภาษาถิ่นตะวันออก
วิเศษ ชาญประโคน (2550, หน้า 40-41) ได้กล่าวถึง ภาษาถิ่นตะวันออกว่าเป็นภาษาย่อย ที่ใช้พูดจากัน ในท้องถิ่นตะวันออกมี ระยอง จันทบุรี ตราด เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *