Finance กับการขนส่งพัสดุ การเช็คพัสดุ เกี่ยวข้องกันมั้ย

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

บางครั้งในการทำธุรกิจ ก็จะมีการพึ่งพาระบบ Logistics และยังต้องมีระบบ track logistics ถ้าเป็นระบบ track พัสดุ ที่คนทั่วไปใช้ก็จะเป็นเว็บเช็คพัสดุออนไลน์ ตัวอย่างเช่นเว็บ wangnii นั้นเอง แต่กลับกัน ในส่วนของภาคธุรกิจที่อาจจะมี การขนส่งหรือ move suply ที่มหาสารก็จะมีระบบ track ของตัวเองนั่นเอง

เมื่อพูดถึงภาคธุรกิจ การบริหารการเงินเพื่อดูแลธุรกิจในส่วนของ ระบบการขนส่ง ก็เป็นส่วนสำคัญ หลักการในการบริหารนั้น อาจจะดูผลลัพธ์ได้จาก ROI หากบริหารต้นทุน หรือ ระบบการจัดส่งไม่ดี ก็จะเกิด Return of investment ที่แย่ไปด้วยนั่นเอง

โดยปกติแล้วคนอาจไม่เข้าใจว่า Logistics และ finance เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากได้อย่างไร แต่ logistics ของภาคธุรกิจนั้นเป็นการดำเนินการรับส่งของ ในปริมาณใหญ่ ซึ่งการจัดของปริมาณมหาศาลก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หากมีความผิดพลากเกิดขึ้น ของที่เสียหายก็อาจไม่ใช่ของออเดอร์เดียวที่มีขนาดสิบสินค้า แต่อาจจะเป็น trailer หนักสิบตันที่ import ของเข้ามาได้ โดย การจัดการ Logistics ที่ดีส่งผลให้ finance ดีขึ้นได้ดังนี้

  • Honest และ trust
    • หากการส่งของมีความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นความตรงเวลา หรือ ความเสียหายของสินค้า โดยสิ่งนี้จะทำให้เกิด connectionที่ทำให้เครือข่ายเกิดความน่าเชื่อถือนั่นเอง
  • การพัฒนา CRM โดยเน้น customer centric
    • การเน้นไปทางพัฒร่ User experience โดยพยายามนึกเสมอว่า จะ maximize customer satisfaction ได้อย่าง ไรไม่ใช่เน้นไปที่การลดต้นทุนอย่างเดียว เมื่อลูกค้ายึดติดกับ brand ที่สร้าง UI UX ที่ดี ก็จะมี return หรือการใช้งานซ้ำที่มากขึ้นนั่นเอง
  • การให้บริการหลังการขายที่ดี
    • การติดตามถึงส่วนนอกจากการขายยังช่วยให้ ลูกค้าพอใจที่จะมั่นใจ ว่าได้รับความดูแล และ เอาใจใส่ และยังเพิ่มความเชื่อมั่นต้อตัวสินค้าได้อีกด้วย

ต้นทุนการขาย การบริหารที่ดีจะช่วยให้ ลดลงได้เช่นกัน โดยการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีจะเข้าไปช่วยลดต้นทุน ได้ ทั้ง ระดับปริมาณสินค้า โดยการทำให้ปริมาณนั้นมีความ flexible โดยไม่น้อยหรือมากเกินไป หรือแม่กระทั่งการเก็บสินค้าที่ ถือเป็นต้นทุนของพื้นที่และเวลาที่เสียไป ที่ต้องคำนึงถึง นอกจากนี้ยังมีเรื่องวิธีการขนส่ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งแบบ intermodal multimodal เต็มเที่ยวและไม่เต็มเที่ยวก็ตาม ล้วนแต่จำเป็นต้องมีการจัดการบริหาร และสิ่งสำคัญที่ลืมไปไม่ได้ก็คือ ค่าเสื่อมสภาพ โดย เราจะต้องระวังเป็นสำคัญ จะ

จะเห็นได้ว่าการขนส่งพัสดุ นั่นไม่ได้ทำง่าย จะต้องมีการจัดการบริหารทางการเงินด้วยระบบ Logistics ที่แข็งแกร่ง โดยเราจะเห็นได้ว่า ระบบการเช็คพัสดุนั้น ก็ยังมีปัญหา ที่ทุกคนอาจมองข้ามแต่เนื่องจาก ขนาดของ transaction นั้นไม่ได้ ถูกมองเป็นเหมือนองค์บริษัท ฉะนั้นจึงไม่ได้เกิดการพัฒนาขึ้น อย่าง customer centric โดยทาง wangnii ยึดหลักการ customer centric เป็นสำคัญ โดยมีการให้บริการ เช็คพัสดุ ซึ่งสามารถใช้ติดตามสินค้าได้ อย่างง่ายดาย