ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามเดินทางไป 11 ประเทศเสี่ยงโควิด-19

ข่าวล่าสุดวันนี้

วันนี้ (1 มี.ค. 63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ความว่า โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง และปรากฏข้อเท็จจริงว่าบัดนี้มีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนมาก และโรคติดเชื้อนี้ยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ประกอบด้วย
1.สาธารณรัฐเกาหลี
2.สาธารณรัฐจีน
3.สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
5.เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
6.ญี่ปุ่น
7.มาเลเซีย
8.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
9.สาธารณรัฐสิงคโปร์
10.สาธารณรัฐอิตาลี
11.สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

T_0005