จับร้านจิ้มจุ่มที่อุดร “เปิดเย้ย พรก.” จนท.ให้เวลาเคลียร์ลูกค้า 30 นาที ไม่ยอมทำ

ข่าวล่าสุดวันนี้

เมื่อคืนนี้ (วันที่ 28 มี.ค.63) นายชัยวัฒน์ ธรรมวัตร ปลัดอาวุโสด รักษาราชการแทนนายอำเภอเมือง จ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายเฉลิมศักดิ์ อินทร์หา ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง,นายเศรษฐา สุขใจ ปลัดอำเภอ นายณัฏฐวัฒน์ ศรีโยวงค์ ปลัดอำเภอ(งานป้องกัน)

พร้อมด้วยสมาชิก อส. เข้าจับกุม นายมงคล กาลสมสิน  อายุ 48 ปี เจ้าของร้านจิ้มจุ่มแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังเปิดร้านฝ่าฝืนคำสั่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ฉบับที่4 และ ข้อ6 แห่งคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่1640/2563

โดยมีพฤติการณ์จำหน่ายอาหารให้มีการบริโภคภายในร้าน และไม่จัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จัดที่นั่งแต่ละบุคคลไม่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรขึ้นไป และจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มาใช้บริการนั่งดื่มกินภายในร้าน

อันเป็นการกระทำการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ฉบับที่4 และข้อ6 แห่งคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1640/2563 ลว.22 มี.ค.63 อันเป็นความผิดตาม มาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าจับกุม ทางปลัดอำเภอได้เตือนก่อนแล้ว และให้เคลียร์แขกในร้านออกไป และได้ชี้แจงประกาศฉบับที่ 4 ให้ทราบแล้ว โดยให้เวลาดำเนินการ 30 นาที ผ่านไปกว่าชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฯ ได้ขับรถวนกลับมาตรวจอีกครั้งในเวลาประมาณ 22.00 น. ปรากฏว่าร้านยังไม่เลิก จึงได้เข้าจับกุมดังกล่าว

ขณะที่เจ้าของร้านอ้างว่า ก็ว่าจะให้ลูกค้าที่เหลืออีก 2 โต๊ะกินเสร็จถึงจะปิด

เจ้าหน้าที่จึงจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ค้นหาภาษาถิ่น
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐาน หรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน และอาจจะแตกต่างจากภาษาในท้องถิ่นอื่นทั้งทางด้านเสียง คำและ การใช้คำ

ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยคำ และสำเนียง ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาค ของประเทศไทย บางทีเรียกว่า ภาษาท้องถิ่น และหากพื้นที่ของผู้ใช้ภาษานั้นกว้างก็จะมีภาษาถิ่นหลากหลาย และมีภาษาถิ่นย่อย ๆ ลงไปอีก

ภาษาถิ่น แบ่งได้เป็น 4 ถิ่นใหญ่ ๆ คือ ภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้

ภาษาถิ่นกลาง
ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคกลาง เช่น เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดเหล่านี้ มีสำเนียงพูดที่แตกต่างกันออกไป จะมีลักษณะเพี้ยนเสียงไปจากภาษากลางที่เป็นภาษามาตรฐาน

ภาษาถิ่นเหนือ
หรือภาษาถิ่นพายัพ (คำเมือง) ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิม มักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน ลำพูน ตาก แพร่ เป็นต้น

ภาษาถิ่นอีสาน
ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ได้แก่ ภาษาที่ชนกลุ่มใหญ่ในภาคอีสานใช้พูดจากัน ซึ่งใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สกลนคร หนองคาย นครพนม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เป็นต้น

ภาษาถิ่นใต้
ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ของประเทศไทย ลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย รวม 14 จังหวัด เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช เป็นต้น และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาษาถิ่นใต้ ยังมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เป็นภาษาถิ่นใต้ ภาคตะวันออก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ตรัง สตูล ภาษาถิ่นใต้ตะวันตก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานีและชุมพร และภาษาถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดนราธิวาส และ ปัตตานี ในแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นใต้ เป็นภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น ภาษาถิ่นระนอง ภาษาถิ่นภูเก็ต ภาษาถิ่นพัทลุง ภาษาถิ่นสงขลา เป็นต้น ภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้อาจจะมีเสียง และคำที่เรียกสิ่งเดียวกันแตกต่างกันออกไป

ภาษาถิ่นตะวันออก
วิเศษ ชาญประโคน (2550, หน้า 40-41) ได้กล่าวถึง ภาษาถิ่นตะวันออกว่าเป็นภาษาย่อย ที่ใช้พูดจากัน ในท้องถิ่นตะวันออกมี ระยอง จันทบุรี ตราด เป็นต้น