กทม.ออกมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5  สถานบริการ “ห้ามนั่งตัก – เต้นได้ที่โต๊ะตัวเอง”

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.เนื่องจากตอนนี้ การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศนั้น ไม่ได้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาเป็นเวลากว่าหลายวันแล้ว รัฐเห็นจึงได้มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ในแก่ประชาชนชาวไทย

 

2.กรุงเทพมหานคร ได้มีการแถลงอนุโลมเปิดให้ 6 สถานที่ในการผ่อนปรนระยะที่ 5 โดยสถานบริการนั้นห้ามนั่งตัก ใกล้ชิด ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเต้นก็จะสามารถเต้นได้เฉพาะที่โต๊ะตัวเองเพียงเท่านั้น และหากผู้ใดมีความต้องการที่จะเข้าสถานบริการอาบอบนวดก็ต้องลงทะเบียนผ่านไทยชนะด้วย และในขณะเดียวกันร้านเกมก็จะสามารถเปิดทำการได้แค่รอบละ 2 ชั่วโมงเท่านั้น

3.วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร มีการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้มีการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 5 กิจการและกิจกรรมเสี่ยงพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอนุโลมให้สามารถเปิดได้มากขึ้น ซึ่งวันนี้เปิดให้สถานบริการเปิดได้ถึง 40 ที่ และภายในจังหวัดกรุงเทพมหานครก็ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่ควรจะมีก็คือการไม่ประมาท รัฐบาลพร้อมยกตัวอย่างการระบาดระลอกที่ 2 จากต่างประเทศส่วนใหญ่ล้วนมาจากสถานบริการและโรงเรียน และทั้ง 2 สถานที่นี้ ประเทศไทยจะมีการผ่อนปรน 1 ก.ค. 2563 จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกที่ 2

 

4.โดยสำหรับสถานที่ที่ได้รับการอนุโลมทั้ง 6 ที่มีดังนี้คือ

 

4.1 โรงเรียน สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 437 แห่ง พยายามให้เด็กนักเรียนไปโรงเรียนให้ได้มากที่สุด แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมีระยะห่างต่อกัน เหลื่อมเวลาในการเข้าเรียน เวลาในการทานอาหาร และเวลาช่วงเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเจอกันได้น้อยที่สุด เพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเอง และความสบายใจของผู้ปกครองด้วย

 

4.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนให้เปิดได้มากขึ้น 1 ชั่วโมง โดยทำการขยายให้ปิดได้เป็น 22.00 น. โดยนักช้อปทั้งหลาย ก็ต้องยังใช้มาตรการ Social Distancing อยู่

4.3 สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องเว้นระยะห่าง และมีระบบติดตามตัวผู้ใช้บริการอย่างชัดเจนผ่านไทยชนะ รวมถึงต้องจำกัดผู้ใช้บริการ ผู้แสดงบนเวที และผู้แสดงดนตรี ก็ต้องมีระยะห่าง ฉากกั้น มาตรการต่างๆ โดยทุกอย่างต้องรอการกำหนดจาก ศบค.อีกครั้ง ซึ่งกรุงเทพมหานครจะใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนพื้นที่สำหรับไว้ให้นักท่องเที่ยวเต้น ทางกรุงเทพมหานครยืนยันว่ายังไม่มีการให้พื้นที่เต้นโดยเฉพาะ (Dance Floor) แต่ถึงอย่างนั้นนักเต้นต่างๆ ก็ยังจะสามารถเต้นที่โต๊ะตัวเองได้อยู่ และในส่วนของการบริการลูกค้ารัฐขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการยังไม่ให้มีการบริการในลักษณะใกล้ชิดก่อน ตามมาตรการ Social Distancing 

 

4.4 ในส่วนของสถานบริการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป ภัตตาคาร สวนอาหาร และโรงแรม รัฐบาลมีการอนุโลมให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีการขยายเวลาการจำหน่ายเพิ่ม 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ให้เฉพาะร้านอาหารสามารถให้บริการหลังเวลา 24.00 น. ได้ โดยไม่รวมถึงสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ หรือสถานบันเทิง

 

4.5 ทางด้านร้านเกม และร้านบริการอินเทอร์เน็ต รัฐให้เปิดได้แต่ต้องจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ ต้องดูกฎหมายควบคุมเยาวชนร่วมด้วย หลักการหลักๆก็ คือเปิดบริการได้รอบละ 2 ชั่วโมง และที่สำคัญคือเจ้าของกิจการต้องทำความสะอาด 15 นาที และเปิดเป็นรอบคล้ายร้านเสริมสวย

 

4.6 สถานที่สุดท้ายก็คือ อาบอบนวดและโรงน้ำชา โดยทุกคนที่มาใช้บริการต้องลงทะเบียนผ่านระบบไทยชนะ อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ.พงศกร ระบุด้วยว่า ในส่วนของรายละเอียดต้องรอทางรัฐบาลออกมาแจ้งก่อน แต่ทุกอย่างจะต้องทำให้สอดคล้อง ศบค. ขอให้รอติดตามความคืบหน้าจากทางภาครัฐต่อไป

สุดท้ายนี้ถึงรัฐบาลจะออกมาตรการในการผ่อนปรนระยะที่ 5 ในแก่ประชาชน เราทุกคนก็ยังต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการ Social Distancing อยู่ ขอให้ทุกคนอย่าประมาท และการ์ดอย่าตก เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *