รวม 2 แพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยวกัน “เป็นแพ็คเกจเดียว “เราเที่ยวด้วยกัน”

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อ 30 มิ.ย. 2563 ว่าให้รวม 2 แพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว คือ เที่ยวปันสุขและเราไปเที่ยวกันเป็นแพ็คเกจเดียวกัน

2.โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการต้องมีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนจากกรมการท่องเที่ยวแล้ว เปิดให้โรงแรมลงทะเบียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

3.ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.comและแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”เปิดประชาชนลงทะเบียนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

4.เมื่อผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์ กระทรวงการคลังจะจ่ายตรงไปให้โรงแรม 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนและรัฐสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินด้วยแต่ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องออกค่าใช้จ่ายไปก่อนและจะจ่ายคืนให้ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง

5.เปิดให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้าร่วมในแพ็คเกจ “กำลังใจ”

6.ขั้นตอนการรับสิทธิ์ให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com มี 2 ระบบให้เลือกรับสิทธิ์ คือ เมนู “กำลังใจ” และเมนู “เราเที่ยวด้วยกัน”

เมนู “กำลังใจ”ผู้มีสิทธิ์สมัคร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

– จำนวนผู้สมัครได้ถึง 1.2 ล้านคน

– เที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยวกว่า 13,000 ราย

– ระยะเวลาที่ท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ขึ้นไป

– ไม่เกิน 2,000 บาท

– รับสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ

7.เมนู “เราเที่ยวด้วยกัน” ผู้มีสิทธิ์สมัคร คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

– รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวให้ 40% ต่อคืน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน (โดยรัฐจะจ่ายให้โรงแรมโดยตรงเมื่อเช็คเอ้าท์)

– นักท่องเที่ยวที่จองที่พักต้องจ่ายค่าที่พักให้โรงแรม 60% ด้วยบัตรเครดิต QR Code หรือ พร้อมเพย์เท่านั้น (นักท่องเที่ยวจ่าย 60% ของค่าใช้จ่ายจริง รัฐจ่าย 40%)

– ต้องจองที่พักล่วงหน้า 3 วันก่อนเดินทาง

– จองที่พักสูงสุดได้ไม่เกิน 5 คืน

– จะรับอี-เวาเชอร์ 600 บาทต่อคืนผ่านแอป “เป๋าตัง”

8.ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะจองซื้อตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยว ระบบเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จองตั๋วเครื่องบินเพื่อรับโปรโมชั่นและโค้ด

– รัฐสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 1,000 บาท จากราคาตั๋วที่สายการบินเสนอราคาค่าตั๋วที่ 2,500 บาท (ไป-กลับ) จำนวนตั๋วทั้งหมดกว่า 2 ล้านใบ

9.สรุปขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์มีดังนี้

– เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

– เลือกรับสิทธิ์ เมนู “กำลังใจ” หรือเมนู “เราเที่ยวด้วยกัน”

– กรอกข้อมูลให้ครบตามขั้นตอน

10.เมื่อลงทะเบียนครบทุกขั้นตอนแล้วสิทธิ์ที่จะได้ คือ อี-วอลเชอร์ จำนวน 600 บาทต่อคืน (สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) ผ่าน แอป “เป๋าตัง” เพื่อใช้เป็นค่าอาหารและบริการต่างๆ ตามแหล่งท่องเที่ยว

11.การชำระเงินเมื่อเข้าใช้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวให้แสกนบาร์โค้ดชำระเงินผ่านสถานประกอบการนั้นผ่านแอป”ถุงเงิน”

12.นักท่องเที่ยวสามารถใช้แอป”ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่เช็คอินถึงวันที่เช็คเอ้าท์ เวลา 59 น. ถ้าใช้เงินไม่ครบ 600 บาทต่อคืนระบบจะยึดเงินคืน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *