คณะกรรมการเหล้าฯ เห็นชอบ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านออนไลน์

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.วันที่ 2 ก.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ครั้งที่ 1/2563)

2. มีนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. ดร.สาธิต กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์

4. จากการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้มีการขายเครื่องดื่มทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์มีการขายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรวมทั้งให้บริการจัดส่งถึงหน้าบ้าน

5.โดยไม่ได้มีข้อจำกัดของอายุ เวลา และสถานที่ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย

6.การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นไปได้ยากและยังทำลายกรอบการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ

7. ไม่ว่าเด็กหรือวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีก็สามารถสั่งซื้อได้ โดยสามารถสั่งซื้อได้ในเวลาและสถานที่ที่ห้ามขาย ทำให้รัฐเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพราะตรวจสอบยอดขายยาก

8. ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผู้บริโภคเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย

9. มีมาตรการควบคุมเน้นไปที่วิธีการและลักษณะการขาย อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 (6) เพื่อออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดลักษณะและวิธีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

10. มีเนื้อหามุ่งเน้นไปที่กระบวนการทำนิติกรรมสัญญาเป็นหลัก ตั้งแต่การทำคำเชิญชวน การทำคำเสนอซื้อและการสนองรับการขาย เพื่อเป็นการควบคุมในเรื่องวิธีการและลักษณะการขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

11. นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า สำหรับข้อยกเว้นของประกาศฯ ฉบับนี้ ในอนาคตร้านค้า ร้านอาหารอาจมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภายในร้าน มีการสั่งเครื่องดื่มผ่านทางหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่ถือว่าเป็นความผิดตามประกาศฯ ฉบับนี้ เพราะเป็นการซื้อขายโดยตรงที่ร้านค้า ร้านอาหารหรือสถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์

12. ปัจจุบันมีระบบเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (TAS)

13. ประชาชนสามารถร้องเรียนเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th หรือหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร. 0 2590 3342

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *