เลื่อนจ่าย! “เงินเดือน” ข้าราชการ เดือนกรกฎาคมให้เร็วขึ้น หลังครม. “หยุดชดเชยวันสงกรานต์”

ข่าวล่าสุดวันนี้

1. วันนี้ (3 ก.ค.63) น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 ก.ค.2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ปี 2563 จำนวน 1 วัน

2. ดังนั้น กรมบัญชีกลาง จึงได้ปรับการจ่ายเงินในเดือน ก.ค. 2563 ให้เร็วขึ้นจากเดิมการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ กำหนดจ่ายในวันที่ 27 ก.ค. 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 24 ก.ค. 2563

3. ส่วนการจ่ายเงินสำหรับผู้รับบำนาญ จากเดิมกำหนดจ่ายในวันที่ 24 ก.ค. 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 22 ก.ค.2563 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ ในการจ่ายเงินเดือน ที่กำหนดให้จ่ายก่อน 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน และการจ่ายเงินบำนาญที่กำหนดให้จ่ายก่อน 5 วันทำการสุดท้ายของเดือน

4.การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญในเดือนถัดไปจะยังคงกำหนดจ่ายตามปฏิทินการจ่ายตามเดิม

5. สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบำนาญ ปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย เดือน ดังนี้

1.มกราคม
เงินบำนาญ วันที่ 24 ม.ค. เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 28 ม.ค.

2.กุมภาพันธ์
เงินบำนาญ วันที่ 21 ก.พ. เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 25 ก.พ.

3.มีนาคม
เงินบำนาญ วันที่ 24 มี.ค. เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 26 มี.ค.

4.เมษายน
เงินบำนาญ วันที่ 23 เม.ย. เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 27 เม.ย.

5.พฤษภาคม
เงินบำนาญ วันที่ 22 พ.ค. เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 26 พ.ค.

6.มิถุนายน
เงินบำนาญ วันที่ 23 มิ.ย. เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 25 มิ.ย.

7.กรกฎาคม
เงินบำนาญ วันที่ 22 ก.ค. เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 24 ก.ค.

8.สิงหาคม
เงินบำนาญ วันที่ 24 ส.ค. เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 26 ส.ค.

9.กันยายน
เงินบำนาญ วันที่ 23 ก.ย. เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 27 ก.ย.

10.ตุลาคม
เงินบำนาญวันที่ 22 ต.ค. เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำวันที่ 27 ต.ค.

11.พฤศจิกายน
เงินบำนาญวันที่ 23 พ.ย. เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำวันที่ 25 พ.ย.

12.ธันวาคม
เงินบำนาญวันที่ 23 ธ.ค. เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำวันที่ 25 ธ.ค.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *