มัจจุราชเงียบใกล้ตัว! แพทย์เตือน “โซเดียม” ภัยเงียบจากของอร่อยๆ ที่ทุกคนชอบทาน

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยว่า โซเดียมเป็นส่วนประกอบของเกลือ โดยเกลือ 1กรัม มีโซเดียมประมาณ 400 มิลลิกรัม ปกติร่างกายต้องการโซเดียมประมาณ 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน

2.หากร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่พอเพียง ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปจะมีผลดีต่อการทำงานของไต แต่ถ้าได้รับมากเกินร่างกายจะขับออกทางไต ไตก็จะทำงานหนัก

3.ส่วนเครื่องปรุงรสที่นิยมได้แก่พวกน้ำปลา ซอสถั่วเหลือง ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดำ และเต้าเจี้ยว รวมทั้งที่ใช้ถนอมอาหารหมักดอง เช่น ผักดอง ผลไม้ดอง ไข่เค็ม ปลาร้า ปลาเค็ม เนื้อเค็ม เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นเกลือโซเดียมหรือเรียกอีกอย่างว่าเกลือแกงซึ่งเป็นตัวหลักของสารให้ความเค็ม

4.เกลือโซเดียมยังมีอยู่ในอาหารอื่นด้วย เช่น ขนมอบกรอบ ผงชูรส หากรับประทานอาหารที่มีเกลือโซเดียมมากกว่า 6 กรัมต่อวันหรือมากกว่า 1 ช้อนชาขึ้นไป มีโอกาสเกิดความดันโลหิตสูงได้

5.นพ.เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ไม่ควรบริโภคโซเดียมเกินความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

6.วิธีที่จะช่วยลดปริมาณการบริโภคโซเดียม เช่น หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารรสจัด อาหารหมักดอง ชิมอาหารก่อนปรุง บริโภคอาหารสด หรือที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงอาหารสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยวที่มีเครื่องปรุงรสปริมาณมาก

7.รวมทั้งลดความถี่ของการบริโภคอาหารที่ต้องมีเครื่องปรุงน้ำจิ้ม พยายามทดลองปรุงอาหารโดยใช้ปริมาณเกลือ น้ำปลาหรือเครื่องปรุงรสอื่นๆ เพียงครึ่งหนึ่งของสูตรอาหาร

8. ถ้าปรุงอาหารแล้วรสชาติไม่อร่อยจริงๆ ค่อยเพิ่มปริมาณของเครื่องปรุงรสเข้าไปและควรปลูกฝังนิสัยของการรับประทานอาหารจืดแก่บุตรหลานด้วย ส่วนอาหารของเด็กและทารกควรมีปริมาณโปแตสเซียมสูง เช่น พวกผักใบเขียวและผลไม้ หากปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมาก็จะสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้

ภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐาน หรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน และอาจจะแตกต่างจากภาษาในท้องถิ่นอื่นทั้งทางด้านเสียง คำและ การใช้คำ

ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยคำ และสำเนียง ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาค ของประเทศไทย บางทีเรียกว่า ภาษาท้องถิ่น และหากพื้นที่ของผู้ใช้ภาษานั้นกว้างก็จะมีภาษาถิ่นหลากหลาย และมีภาษาถิ่นย่อย ๆ ลงไปอีก

ภาษาถิ่น แบ่งได้เป็น 4 ถิ่นใหญ่ ๆ คือ ภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้

ภาษาถิ่นกลาง
ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคกลาง เช่น เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดเหล่านี้ มีสำเนียงพูดที่แตกต่างกันออกไป จะมีลักษณะเพี้ยนเสียงไปจากภาษากลางที่เป็นภาษามาตรฐาน

ภาษาถิ่นเหนือ
หรือภาษาถิ่นพายัพ (คำเมือง) ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิม มักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน ลำพูน ตาก แพร่ เป็นต้น

ภาษาถิ่นอีสาน
ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ได้แก่ ภาษาที่ชนกลุ่มใหญ่ในภาคอีสานใช้พูดจากัน ซึ่งใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สกลนคร หนองคาย นครพนม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เป็นต้น

ภาษาถิ่นใต้
ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ของประเทศไทย ลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย รวม 14 จังหวัด เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช เป็นต้น และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาษาถิ่นใต้ ยังมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เป็นภาษาถิ่นใต้ ภาคตะวันออก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ตรัง สตูล ภาษาถิ่นใต้ตะวันตก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานีและชุมพร และภาษาถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดนราธิวาส และ ปัตตานี ในแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นใต้ เป็นภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น ภาษาถิ่นระนอง ภาษาถิ่นภูเก็ต ภาษาถิ่นพัทลุง ภาษาถิ่นสงขลา เป็นต้น ภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้อาจจะมีเสียง และคำที่เรียกสิ่งเดียวกันแตกต่างกันออกไป

ภาษาถิ่นตะวันออก
วิเศษ ชาญประโคน (2550, หน้า 40-41) ได้กล่าวถึง ภาษาถิ่นตะวันออกว่าเป็นภาษาย่อย ที่ใช้พูดจากัน ในท้องถิ่นตะวันออกมี ระยอง จันทบุรี ตราด เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *