เสนอ 2 อุทยาน เป็นมรดกแห่งอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทย

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.วันนี้ (5 ก.ค.63) ครม.มีมติเห็นชอบการนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานีและอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงรายแก่ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทย

2.มรดกอุทยานแห่งชาติอาเซียนอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมแห่งอาเซียน มีลักษณะพื้นที่เป็นหนึ่งเดียว มีความหลากหลาย มีความสมบูรณ์ทางนิเวศ เป็นตัวแทนของภูมิภาค มีคุณค่าโดดเด่น ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดจากประเทศสมาชิกว่าสมควรอนุรักษ์และยกย่องไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล

3.อุทยานแห่งชาติเขาสกเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกที่มีพื้นที่ป่าดิบชื้น ป่าพรุ และป่าเขาหินปูน อุดมด้วยพืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด

4.มีสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิดด้วยกัน คือ เก้งหม้อ แมวลายหินอ่อน เลียงผาและสมเสร็จรวมทั้งเป็นที่อาศัยของพืชถิ่น “กกเขาสก” “ชมพูสิริน” และ “บัวผุด” เป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นดอกไม้ประจำ จ.สุราษฎร์ธานีด้วย

5.ส่วนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอนเป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นเทือกเขาสูง เป็นเขาหินปูนและตะพักลำน้ำ มีความหลากหลายทางระบบนิเวศมีความเฉพาะตัว เช่น ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายมีความสำคัญและใกล้สูญพันธุ์

6.มี “ถ้ำหลวง” เป็นถ้ำหินปูนกึ่งแห้งขนาดใหญ่ที่ภูเขาเรียงตัวสลับซับซ้อนเป็นรูปผู้หญิงนอน มีปล่องโพรงจำนวนมากและมีแหล่งน้ำที่เกิดจากภูมิประเทศแบบคาสต์ (ลักษณะของหินปูนที่ถูกน้ำละลายหินออกไปจนเหลือหินเป็นลักษณะตะปุ่มตะป่ำ เต็มไปด้วยหลุมบ่อ ถ้ำและทางน้ำใต้ดิน) คือ สระมรกตที่มีน้ำสีเขียวแกมฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *