ยืนยันใช้ “ลิงกัง” เก็บมะพร้าวเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม – ไม่ได้ทารุณสัตว์

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.วันที่ 5 ก.ค ที่ผ่านมา จากกรณีห้างสรรพสินค้าบางแห่งในประเทศอังกฤษได้แบนกะทิและผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทย โดยอ้างเหตุผลมีการใช้ลิงในการเก็บมะพร้าวซึ่งเป็นการทารุณกรรมสัตว์

2.นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ (อนุ กมธ.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ในปี 2562 อนุ กมธ.ได้แจ้งให้ตัวแทนผู้ประกอบการโรงงานกะทิส่งออกชี้แจงข้อเท็จจริงแก่เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ในต่างประเทศให้รับทราบแล้ว
เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปไปสหภาพยุโรป(อียู)

3.ทาง อนุ กมธ.ยังได้แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทำหนังสือในฐานะหน่วยงานราชการชี้แจงปัญหาจากการใช้ลิงกังเก็บมะพร้าว ว่าการเก็บมะพร้าวดังกล่าวเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมตั้งแต่อดีตของชาวบ้านในหลายจังหวัดทางภาคใต้ ไม่มีการทารุณกรรมสัตว์ตามที่มีการทักท้วงมา

4.พ.ต.ท.เอกราช หุ่นงาม รอง ผกก.สส.สภ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ท่านมีอาชีพเสริมโดยการปลูกสวนมะพร้าว 16 ไร่ ที่ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน สำหรับการเก็บผลมะพร้าวก็จะจ้างผู้ที่เลี้ยงลิงกังในพื้นที่มาเก็บทุก 45 วัน โดยลิงกังผ่านการฝึกมาอย่างดี การเก็บมะพร้าวจะเก็บในช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยเก็บเฉพาะผลแก่เท่านั้น เจ้าของลิงกังจะคิดค่าเก็บร้อยละ 10-12 จากราคาขายผลผลิตปัจจุบัน

5.พ.ต.ท.เอกราช หุ่นงามยืนยันว่าเจ้าของสวนมะพร้าวที่ อ.บางสะพานนี้ปลูกมะพร้าวมากที่สุดในประเทศไทยและส่วนใหญ่จะใช้ลิงกังเก็บมะพร้าว สำหรับการจ้างคนสอยจะคิดค่าตอบแทนคงที่ผลละ 1 บาท โดยไม่ได้คำนึงถึงราคาผลผลิตในบางฤดูกาลและบางครั้งก็เกิดความผิดพลาดจากการสอยมะพร้าวทะลายอ่อน

6.ส่วนตัวเห็นว่าการใช้ลิงกังเก็บมะพร้าวไม่ได้เข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์ เนื่องจากเจ้าของเลี้ยงลิงกังจนเชื่อง เชื่อฟังคำสั่งและไม่ได้ใช้งานทั้งวันรวมทั้งให้กินข้าวตามปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *