จับตา…ธุรกิจไหน ไปต่อได้หลังโควิด -19

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.วันที่ 6 ก.ค.63 ปัจจุบันแม้จะเริ่มมีมาตรการคลายล็อกแล้วทั้งในไทยและหลายประเทศ แต่ธุรกิจทั่วไปยังคงอยู่ในช่วงการใช้กำลังผลิตไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งรายได้ของธุรกิจลดลงจากเดิม ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะฟื้นฟูให้เป็นปกติ

2.ปัจจัยท้าทายของเศรษฐกิจในระยะนี้ คือ กำลังซื้อที่ชะลอตัว ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดไว้ว่าจะหดตัวถึงร้อยละ 6 ส่งผลต่อปัญหาการว่างงาน ประชาชนจะระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นและอีกปัจจัยคือความเสี่ยงจากการระบาดรอบใหม่ ภาครัฐจึงเน้นการระวังในการผ่อนคลายมาตรการสำหรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง

3.ส่วนประชาชนก็ระวังในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ธุรกิจที่จะฟื้นตัวได้ต้องสอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจรวมถึงธุรกิจที่ตอบรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

4.ธุรกิจที่มีแนวโน้มสดใสมีดังนี้
-ธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ยังคงได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องถึงแม้หลังการคลายล็อกยอดขายจะปรับลดลงเพราะลูกค้าบางกลุ่มยังต้องการสัมผัสบรรยายและใช้บริการที่ร้าน

-ธุรกิจค้าปลีก ลูกค้าจะยังนิยมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะเริ่มกลับมาใช้บริการช่องทางหน้าร้านมากขึ้น แต่พฤติกรรมการใช้จ่ายจะไม่เหมือนเดิมเพราะมีเป้าหมายและได้วางแผนการการใช้จ่ายไว้แล้ว

-ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ยังได้รับความนิยมเพราะคนจะให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง สินค้าพวกยา สมุนไพร อาหาร เครื่องดื่มเสริมสุขภาพและเครื่องออกกำลังกายในบ้านรวมถึงธุรกิจการบริการแพทย์ทางไกล

-ธุรกิจที่สนับสนุนการปรับตัวของธุรกิจ พวกเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เช่น แอปพลิเคชั่นช่วยทำงานจากที่บ้าน การประชุมออนไลน์ ระบบจัดเก็บข้อมูล บริการคลาวด์เซอร์วิส การอบรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ รวมถึงเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดการพึ่งพาแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4.จากมาตรการคลายล็อกที่เกิดขึ้นถือเป็นปัจจัยหนุนการฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงก่อนหน้า แต่ปัจจัยที่ท้าทายหลังจากนี้คือ การระบาดรอบสองหรือรอบสามที่อาจเกิดขึ้นได้

5.การดำเนินธุรกิจต้องมีความรอบคอบในเรื่องการรักษาสภาพคล่องเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจยืดเยื้อรวมถึงการหาพันธมิตรใหม่เพิ่มเติมทดแทนพันธมิตรเดิมที่อาจเลิกกิจการไป

6.สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้น คือ การหาโมเดลธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้า ช่องทางตลาด เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *