ลองชิมหรือยัง “ทุเรียนฟอสซิล” บ้านห้วยเต่า อ.สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2563 ล่าสุดมีการค้นพบทุเรียนพื้นบ้านชนิดใหม่ มีชื่อว่า “ทุเรียนฟอสซิล” โดยรสชาติของทุเรียนชนิดใหม่นี้ ก้ำกึ่งระหว่างทุเรียนพื้นบ้านและทุเรียนพันธุ์ที่นิยม

2.โดย อบต.คูหาและสภาเยาวชนบ้านห้วยเต่า ม.7 อ.สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้ทำการสำรวจและพบว่าทุเรียนพื้นบ้านพันธุ์ใหม่นี้ แตกต่างจากทุเรียนพื้นบ้านทั่วไปมีลักษณะคล้ายกับทุเรียนพันธุ์หมอนทองและก้านยาวร่วมด้วย คือ มีเนื้อหนา แห้ง ไม่หวานจัด กลิ่นไม่ฉุน ผลดก กลมโต ขั้วใหญ่เหนียว เม็ดเล็กเมื่อเทียบกับทุเรียนพื้นบ้าน

3.ชาวบ้านเชื่อกันว่าทุเรียนพันธุ์ใหม่นี้น่าจะมาจากคุณภาพของดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุ เพราะเคยมีการสำรวจแล้วพบเป็นแหล่งถ่านหินคุณภาพดี จึงเป็นมาของการตั้งชื่อทุเรียนชนิดนี้ ว่า ทุเรียนฟอสซิล

4.ทุเรียนพื้นบ้านของบ้านห้วยเต่านี้ มีทั้งหมดกว่า 5000 ต้น แต่พบพันธุ์แบบทุเรียนฟอสซิลเพียง 1 ใน 5 และมักเป็นต้นที่มีอายุกว่า 30 ปี มีลำต้นขนาดใหญ่ หยั่งรากลึก ทำให้ทุเรียนได้รับแร่ธาตุจากฟอสซิลหรือถ่านหินใต้พื้นดิน ต้นพืชจึงแข็งแรง มีแมลงน้อยและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์

5.ปีนี้เป็นครั้งแรกที่สภาเยาวชนบ้านห้วยเต่า เปิดตัวทุเรียนฟอสซิลและทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กเยาวชนบ้านห้วยเต่า ส่งผลให้ราคาทุเรียนในพื้นที่ปรับสูงขึ้นจาก 10 -15 บาท เป็น 60 – 100 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งผลผลิตมีไปจนถึงปลายเดือนนี้

6.การค้นพบทุเรียนคุณภาพดีทำให้อบต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา อยากต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะในพื้นที่บริเวณนี้ยังมีการปลูกกาแฟโรบัสต้าปลอดสารพิษ ที่เป็นแหล่งกำเนิดต้นแม่พันธุ์ต้นแรกของประเทศไท ยที่นำมาปลูกกันมากในปัจจุบัน

7.นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่น มัสยิดทับยางมัสยิดแห่งความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่ทยอยสมทบเงินบริจาคนาน 4 ปี มูลค่ากว่า 12 ล้านบาทซึ่งเป็นฝีมือของช่างชาวไทยพุทธ ร่วมชมโบราณสถานถ้ำครก ไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่อายุกว่า 200 ปี พิสูจน์บ่อหินขนาดเล็กที่มาของชื่อถ้ำครก

8.ด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *