เช็คสิทธิ์ได้แล้ว! แนะนำ 4 ช่องทาง เช็คเงิน “เยียวยาเกษตรกร” ธ.ก.ส.จ่ายรวด 2 รอบ

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.วันที่ 8 ก.ค.2563 โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ที่จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกรและไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้

3.ส่วนรอบการโอนเงินงวดที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งการเยียวยารอบนี้จะเริ่มทำการจ่ายเงินวันละ 1 ล้านรายอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์อีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับสิทธิ์โอนเงินช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.เพื่อเยียวยาเกษตรกรนี้เป็นกลุ่มที่แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินให้ทาง ธ.ก.ส.ใหม่

4.นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.อธิบายว่า รอบการจ่ายเงินครั้งนี้ระบบจะทำการโอนเงินในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินให้ทาง ธ.ก.ส.ใหม่และกลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของสถานะจากการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรฯ แล้ว

5.อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินหรือชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ หรือบัญชีถูกอายัดรวมทั้งบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานานแล้ว มีอยู่ทั้งหมดจำนวน 121,394 ราย

6.ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นี้ ธ.ก.ส.จะทำการโอนเงินรอบ 2 เดือนมิถุนายน 2563 ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีเข้ามาให้ใหม่ เนื่องจากไม่พบหมายเลขบัญชีเดิมในระบบหรือหมายเลขที่ระบุไว้ไม่ถูกต้องอีก 437 ราย

7.ระบบได้ทำการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรรอบแรกผ่านบัญชีต่างธนาคารในระบบพร้อมเพย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ขณะที่เงินรอบที่ 3 นี้ระบบจะทำการโอนให้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

8.ข้อมูลล่าสุดจากรายชื่อที่ทาง ธ.ก.ส.ได้รับมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีจำนวน 7.3 ล้านราย ปัจจุบันยังมีเกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินให้ได้อีก 200,074 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคารรับเงิน 48,149 ราย และเป็นเกษตรกรที่ระบบไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีของตนเองเอาไว้ในระบบอีก 151,878 ราย

9.สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกร การตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบได้หลายช่องทางดังนี้
https://www.moac.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
– แอพลิเคชั่น ธ.ก.ส.A-Mobile
– ผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านข้อความ โดยสามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขาของ
ธนาคาร)
– ตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่นเกษตรดิจิทัล หรือ Digtial Farmer ซึ่งรองรับทั้งระบบ IOS และ Android

ความสำคัญของภาษาถิ่น
ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่พูดกันในท้องถิ่นต่างๆ ตามปกติ เป็นภาษาที่คนในถิ่นนั้นๆ ยังคงพูดและใช้อยู่จำนวนมาก คำบางคำในภาษากลางได้เลิกใช้ไปแล้ว แต่ในภาษาถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมไว้เป็นอย่างดี

ในการศึกษาภาษาถิ่นย่อมจะศึกษาท้องถิ่นในด้านที่อยู่อาศัย ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมได้ เพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาถิ่นจะรักษาคำเดิมได้ดีกว่าภาษามาตรฐาน เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและวัฒนธรรมน้อยกว่า นอกจากนี้การศึกษาในท้องถิ่นมีประโยชน์ในการศึกษาด้านวรรณคดีอีกด้วย เพราะวรรณคดีเก่าๆ นั้น ใช้ภาษาโบราณ ซึ่งเป็นภาษาถิ่นจำนวนมาก เช่น วรรณคดีสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถ้าเราไม่เข้าใจภาษาถิ่นที่ใช้ ก็จะตีความไม่ออกและยากต่อการศึกษาวรรณคดีนั้นๆ ได้ ฉะนั้นเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาภาษาถิ่นทุกถิ่น จึงจะมีความรู้กว้างขวาง เช่น ในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่ 1 ว่า

“เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้า” คำว่า “เข้า” แปลว่า ปี สิบเก้าเข้า คือ อายุเต็ม 18 ย่าง 19

“ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้ขุนสามขนพ่ายหนี” คำว่า แพ้ ในที่นี้ เป็นภาษาถิ่นเหนือ แปลว่าชนะ คำว่า พ่าย จึงแปลว่า แพ้ ถ้าเป็นภาษากลาง คำว่า พ่าย หรือคำว่าแพ้ แปลเหมือนกันคือไม่ชนะ

ข้อความนี้หมายถึงพ่อขุนรามคำแหงทรงไสช้างเข้าชนกับช้างของขุนสามชนตัวที่ชื่อมาสเมือง และพระองค์ทรงสามารถรบชนะขุนสามขนจนขุนสามชนแพ้แล้วไสช้างหนีไป (ระวีวรรณ อินทร์แหยม, 2542, หน้า 10)

นอกจากนี้ ฉันทัส ทองช่วย (2534, หน้า 13-15) กล่าวว่า ภาษาถิ่น เป็นภาษาของกลุ่มชาติที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาษาไทยถิ่นเป็นภาษาของกลุ่มชาวไทย ซึ่งอาศัยกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ ภาษาถิ่นของชนกลุ่มใดย่อมเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อชนกลุ่มนั้นมากที่สุด เพราะเป็นภาษาที่ใช้พูดติดต่อสื่อสารร่วมกันมาตั้งแต่เกิด โดยสามารถพิจารณาจากเจ้าของภาษาและผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับภาษาได้ดังนี้

ภาษาถิ่นเป็นภาษาประจำถิ่นของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นภาษาที่ต้องใช้ติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน เป็นภาษาที่ใช้มาตั้งแต่แรกเกิด ได้เรียนรู้ จดจำ สืบทอดและร่วมรับในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เป็นภาษาที่มีความสำคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ภาษาถิ่นจึงมีความสำคัญต่อกลุ่มชนผู้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ มากที่สุด

ภาษาถิ่นเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ควรศึกษา เพราะการศึกษาภาษาถิ่นจะช่วยให้เข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนได้ทางหนึ่ง ภูมิปัญญาของชาวบ้านด้านต่างๆ เช่น เพลงกล่อมเด็ก นิทาน ปริศนาคำทาย ชื่อบุคคล ชื่อพืชและชื่อสัตว์ ชื่อสิ่งของเครื่องใช้ ชื่ออาหารเครื่องดื่ม บทสวดในพิธีกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารถ่ายทอดทั้งสิ้น

ภาษาถิ่นเป็นรากฐานทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชน เราอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มระดับชาวบ้านที่ใช้ภาษาเดียวกันในชีวิตประจำวันสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจะต้องมีประวัติความเป็นมาร่วมกัน เช่นชาวไทยถิ่นตากใบกับชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในอำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งพูดภาษาไทยถิ่นตากใบในชีวิตประจำวันอยู่ในขณะนี้ จะต้องมีประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนร่วมกันมาในอดีต ปัจจุบันก็ต้องเกี่ยวข้องกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี แสดงว่าเราสามารถใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนได้

ภาษาถิ่นเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมท้องถิ่น ผลการสำรวจวรรณกรรมท้องถิ่น ที่สืบทอดกันด้วยวาจา หรือเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาปากต่อปาก (มุขปาฐะ) และวรรณกรรมที่ได้มีผู้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น วรรณกรรมสมุดข่อย วรรณกรรมใบลานและ ศิลาจารึก พบว่ามีจำนวนมหาศาล วรรณกรรมเหล่านี้มีหลายประเภท เช่น วรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ นิทานประโลมโลก ตำนาน เป็นต้น วรรณกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ เป็นวรรณกรรมที่ใช้ภาษาถิ่นเป็นสื่อในการถ่ายทอด ดังนั้นถ้าไม่มีภาษาถิ่นวรรณกรรมท้องถิ่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ดังนั้น ภาษาถิ่นจึงมีความสำคัญคือ เป็นภาษาประจำถิ่นของกลุ่มชนที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสืบทอดต่อเนื่องมายังลูกหลาน โดยผ่านวัฒนธรรมทางภาษาที่เป็นรากฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *