ป้องกัน “เชื้อกาฬโรค” ตลาดสดต้องเข้ม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนู ลดเสี่ยงนำโรคมาสู่คน

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.วันที่ 9 ก.ค.63 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกาฬโรคในเขตมองโกเลียของทางจีนนั้น ประเทศไทยยังไม่พบโรคดังกล่าว

2.สำหรับสัตว์ที่นำโรคมาสู่คนได้ คือ หนู ซึ่งมีแหล่งเพาะพันธุ์อย่างเช่น ตลาดสด โดยทาง สธ.ได้ให้สถานประกอบการเฝ้าระวังในเรื่องความสะอาด การกำจัดเศษอาหาร ผักผลไม้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนูได้รวมทั้งให้เก็บเศษอาหารต่างๆ ไว้ในภาชนะที่ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดแล้วนำไปกำจัดให้ถูกต้อง

3.นอกจากนั้นอาจเศษอาหารดังกล่าวนำไปหมักทำปุ๋ย ให้เป็นของอาหารสัตว์รวมถึงควรล้างทำความสะอาดถังขยะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเศษอาหารหรือลงไปในท่อน้ำทิ้งด้วย

4.สำหรับพื้นที่ห้องครัวก็ให้หมั่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะรางระบายน้ำ น้ำโสโครกต้องทำความสะอาดให้ถูกวิธี ไม่ให้อุดตันหรือมีสิ่งตกค้าง

5.ปิดโอกาสที่จะให้พวกหนูวิ่งเข้าออกตลาดได้ โดยอาจใช้ลวดตาข่าย แผ่นโลหะ คอนกรีต อิฐ หิน เหล็กหรือกระเบื้องหนาและอื่นๆ ที่สามารถกั้นไม่ให้วิ่งผ่านเข้าออกได้

6.ควรมีการล้างตลาดเดือนละครั้ง สำหรับในช่วงที่มีการระบาดของโรคจะต้องล้างทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งตามหลักการสุขาภิบาลและมี 3 จุดสำคัญที่ต้องล้าง เช่น เขียง แผง และพื้นเพราะเป็นจุดสัมผัสและใกล้ชิดอาหารมากที่สุดเพื่อไม่ให้หนูแทะเศษอาหารตามเขียง แผงและพื้นได้

7.การล้างทำความสะอาดตลาดมี 2 ขั้นหลัก ตามหลักสุขาภิบาลดังนี้
– ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำและผงซักฟอกเพื่อกำจัดคราบสกปรกจากนั้นให้ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนบริเวณบนแผงหรือพื้นทางเดิน แต่ถ้ามีคราบไขมันจับให้ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดแล้วลงบนพื้นหรือแผงทิ้งนาน 15-30 นาที แล้วใช้แปรงลวดถูขัดอีกครั้งเพื่อให้คราบไขมันหลุดออก

– ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีนใส่ลงในฝักบัวรดน้ำรดบริเวณแผง เขียง ทางเดินรวมถึงทางระบายน้ำเสียจากนั้นทิ้งไว้เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้หัวน้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว

8.ส่วนบริเวณอื่น เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะและก๊อกน้ำสาธารณะที่ใช้ในตลาดต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกช่วยและล้างด้วยน้ำสะอาด ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคได้

9.ขณะนี้กรมอนามัยได้ย้ำให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าและผู้ใช้บริการยึดการปฏิบัติตามมาตรการหลัก คือ การลงทะเบียนเข้า-ออกตลาด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนและหลังเข้าออกตลาด ทำความพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ และเว้นระยะห่างระหว่างกันเพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *