ฤดูเปิดเทอม โรงจำนำทั่วประเทศยังคึกคัก

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.วันที่ 10 ก.ค.63 นายนพดล เพิ่มพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (กทม.) เผยว่า ขณะนี้โรงรับจำนำกทม.จำนวน 21 แห่ง มีสต๊อกทรัพย์ที่ประชาชนมาจำนำถึงเดือน มิ.ย.2563 จำนวน 334,808 ราย คิดเป็นเงิน 5,012 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 19,253 รายคิดเป็นเงิน 178 ล้านบาท

2.นายนภดล กล่าวว่า ปีนี้ได้เตรียมวงเงินไว้ 2,000 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.มียอดจำนำ 114,555 ราย คิดเป็นเงิน 1,100 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 3% เนื่องจากมีไถ่ถอนทองรูปพรรณออกไปขายจำนวนมากในช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น

3.การที่รัฐเยียวยาโควิดให้เงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน คนนำเงินมาไถ่ทองออกไปจำนวนมาก เพราะขายได้ราคาสูงกว่ามาจำนำจะได้บาทละ 20,000 บาทแล้วยังต้องเสียดอกเบี้ยด้วยแต่หากขายออกไปในช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจะได้บาทละ 24,800 บาท

4.สำหรับช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.มีทรัพย์จำนำถึง 78,522 ราย คิดเป็นเงิน 720 ล้านบาท หลังลดดอกเบี้ยช่วงโควิดและรับช่วงเปิดภาคเรียน โดยวงเงินจำนำ 1-5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 10 สตางค์ต่อเดือน

5.จากเดิมร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน ไม่เกิน 5,001-15,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 1 บาทต่อเดือน และขยายเวลาตั๋วรับจำนำเป็น 8 เดือน จากเดิม 4 เดือน 30 วัน ส่วนนักเรียน นิสิต นักศึกษา วงเงินจำนำไม่เกิน 1 แสนบาทต่อบุคคลคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือนจากเดิมร้อยละ 1.27 บาทต่อเดือน

6.ส่วนทรัพย์ที่จำนำมากสุด ได้แก่
– ทองคำ 85%
– อัญมณีและเพชรพลอย 11%
– เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2% เป็น 4% เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี จึงมีการนำของใช้ในบ้านมาจำนำกันมากขึ้น เช่น ซึ้งนึ่งขนม ถาดใส่กับข้าว ครกหิน กระทะทองเหลือง ชานหมากและเครื่องเงิน

7.สำหรับพื้นที่มีทรัพย์จำนำมากสุด คือ เขตมีนบุรี หนองจอก และเทเวศร์

8.นายสุรเชษฐ์ ท้าวพันแดง ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครภูเก็ต กล่าวว่า การนำทรัพย์สินมาจำนำไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนในแต่ละวันกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งทรัพย์จำนำเป็นทองรูปพรรณถึง 90% อีก 40% เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่าง

9.นางมัณฑนา พรรณขรรค์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมหาสารคาม เผยว่า ช่วงเปิดภาคเรียนปีนี้มีผู้มาใช้บริการลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา น่าจะมาจากการที่ประชาชนขาดรายได้หรือรายได้ลดลง ถึงแม้ว่าได้เตรียมเงินสำรองไว้กว่า 120 ล้านบาท ส่วนลูกค้าที่ได้นำทองคำมาจำนำไว้ก็ยังไม่ได้ไถ่ออกไปซึ่งยังมีจำนวนมาก

10.นางภูวะนาศ สวนสวัสดิ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลนครพิษณุโลก 1 เผยว่าได้เตรียมเงินสำรองไว้กว่า 150 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดวงเงินจำนำกว่า 50 ล้านบาท โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมมีการจำนำทรัพย์มากขึ้นเมื่อเทียบกันปีที่ผ่านมา ซึ่งทรัพย์จำนำเป็นทองคำถึง 99% และบางส่วนเป็นเครื่องประดับรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพ มีการไถ่ทองไปขายบางส่วนเพราะได้ราคาสูงขึ้น

11.นายอารีด หวันยีเต๊ะ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ขรี อ.ตะโมด จ.พัทลุง เผยว่า มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากขึ้นในปีนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ส่วนช่วงเปิดเทอมมีการใช้บริการมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์จำนำพวกทองรูปพรรณ นอกจากนั้นเป็นเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกสว่านและมอเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *