ด่วนใกล้หมดเขต! ผู้ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี 2563 รีบไปแก้ไขหมายเรียก

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แจ้งว่า กองทัพบกขอแจ้งเตือนชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี 2563 ให้รีบไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการ

2.การไปยื่นแก้ไขหมายเรียกเดิมจะทำให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ได้ทราบข้อมูลใหม่ว่าตนเองจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในวันที่และสถานที่ใด

3.การยืนแก้ไข รวมทั้งขอยืนยันสิทธิ เช่น
-การขอใช้สิทธิผ่อนผันต่อ
-การแจ้งขอสละสิทธิ์ผ่อนผันที่เคยใช้สิทธิ์ไว้เมื่อปีที่แล้วเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้
-การขอสมัครเป็นทหาร
-การแจ้งขอเข้ารับการตรวจเลือกทหารโดยการจับสลากใบดำใบแดง

4.ถ้ายื่นสมัครเป็นทหารในช่วงที่มาแก้ไขหมายเรียกจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการของกองทัพบกเมื่อปลดประจำการ

5.กำหนดการยืนวันสุดท้าย คือวันที่ 22 ก.ค.63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

6.สถานที่ยื่น เจ้าหน้าที่สัสดีเขต/สัสดีอำเภอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *