แจ้งเตือน! คน กทม. ที่ไประยอง 8-11 ก.ค. 63 หากไม่แจ้ง กทม. โทษสูงสุดปรับ 20,000 บาท

ข่าวล่าสุดวันนี้

1. จากกรณีข่าวทหารชาวอียิปต์เดินทางเข้ามาในไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจทางการทหารและตรวจพบเชื้อโควิด-19 นั้น ทหารกลุ่ม ดังกล่าวได้เข้าพักที่โรงแรมและเดินทางไปศูนย์การค้าใน จ.ระยอง ในช่วงวันที่ 8-11 ก.ค. 63

2. เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้เดินทางไปจังหวัดระยอง 2 กรณีนี้
– ผู้ที่ได้เข้าพักในโรงแรมดี วารี ดีว่า เซ็นทรัลระยอง ระหว่างวัน 8-11 ก.ค. 63
– ผู้ที่เดินทางไปยังศูนย์การค้าห้างฯ แหลมทอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา

3. บุคคลตามข้อ 2. ให้รีบดำเนินการแจ้งประสานที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (Emergency Operation Center: EOC) เบอร์โทรศัพท์ 09- 4386 0051 หรือศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646 หรือติดต่อโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตใกล้บ้านของท่านโดยด่วน

4. หากประชาชนดังกล่าวมาข้างต้นไม่รีบแจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ฯ จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามความในมาตรา 50 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

5. บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ที่รับรู้ว่าคนนั้นๆ มีการเดินทางไปยังจังหวัดระยองตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วและไม่ยอมไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฯ ทราบจะมีความผิดและได้รับโทษเช่นเดียวกัน

6. เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ ทางกรุงเทพมหานครจึงขอให้บุคคลที่ได้กล่าวมา รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อเป็นการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดออกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *