ข่าวดี! ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมขยายพื้นที่ปลูกกัญชาให้เพียงพอทางการแพทย์

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.ในปัจจุบันมีประชาชนที่สนใจเข้ารับรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั้ง 291 แห่งทั่วประเทศ กว่า 60,000 ครั้ง

2.ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์แผนไทย 6 แห่ง คือ
– วิสาหกิจชุมชนฯ เพชรสานนา จ.ลำปาง
– วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน
– สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน จ.สกลนคร
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

3.ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีแหล่งผลิตตำรับยากัญชา 6 แห่ง คือ
– โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่
– กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
– โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร
– โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
– โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี แ
– โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม

4.เมื่อวันที่ 66 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า และเพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึง และให้ประชาชนได้รักษาด้วยยากัญชาแผนไทยที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มาตรฐาน ถูกกฎหมาย กรมฯจึงได้ให้ รพ.สต. ที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ โดยคัดเลือกตำรับที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

5.ทางการแพทย์แผนไทย นำผลผลิตที่ได้ปรุงเป็นยาน้ำมันสนั่นไตรภพ และผลิตเป็นยากัญชา ในระบบโรงงาน WHO-GMP สำหรับสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

6.ได้มีการมอบหมายให้ รพ.สต.ที่มีความพร้อม 152 แห่ง ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ขยายการปลูกพืชกัญชาสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ขณะนี้นำร่องไปแล้ว 4 แห่ง คือ
– รพ.สต.คลองม่วง จ.นครราชสีมา
– รพ.สต.เชียงพิณ จ.อุดรธานี
– รพ.สต.บ้านนายอเหนือ จ.สกลนคร
– รพ.สต.บ้านนาปะขอ จ.พัทลุง

7.ตั้งเป้าจำนวนผู้รับบริการประมาณ 15,200 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *