“ฟอร์ด”ตั้งพรรค”เส้นทางสีแดง” ทำงานร่วมกับคนทุกสีเสื้อ ปัดเป็นพรรคสำรองของใคร

ข่าวการเมือง

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ หรือฟอร์ด เส้นทางสีแดง  แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง พร้อมตัวแทนของกลุ่มนักเคลื่อนไหวจำนวน 15 คน เข้ายื่นขอจดจองตั้งพรรคการเมืองกับนายทะเบียนพรรคการเมือง กกต. โดยนายอนุรักษ์ กล่าวว่า เรามาขอจดจองชื่อตั้งพรรคโดยใช้ชื่อว่า พรรคเส้นทางสีแดง การที่เรามาตั้งพรรคในช่วงนี้เพราะเป็นพัฒนาการมาจากการเคลื่อนไหวของคนสีแดง ที่ได้มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี  2553  ผ่านการกิจกรรมอันยาวนาน มาจนถึงจุดที่เราคิดว่าควรทีจะก้าวไปข้างจากการเคลื่อนไหวบนท้องถนน การรณรงค์เลือกตั้ง ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ตนคิดว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปทำงานในสภา ซึ่งพวกเราผ่านอะไรมาบนเส้นทางนี้มากแล้ว  พวกเราจึงพร้อมแล้วที่คนเสื้อแดงจะต้องมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเอง

โดยจุดเด่นของพรรคเราเป็นพรรคที่ต่อสู้เพื่อประชาชน   โดยนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย  พวกเราไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง เป็นสิ่งที่ตนยืนยันมาตลอดว่า กลุ่มคนเสื้อแดงทำกิจกรรมด้วยความเป็นอิสระ ที่ยึดอุดมการณ์ ประชาธิปไตย  ความยุติธรรม ความถูกต้อง และสิทธิมนุษยชน ซึ่งเรามีความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยในการเลือกตั้งในปีนี้ พวกเราจะสร้างพรรคขึ้นมาเพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง แต่จะเน้นการเลือกตั้งระดับชาติ ไม่ส่งผู้สมัครระดับท้องถิ่น

“พรรคการเมืองของเรา แม้จะเป็นพรรคคนเสื้อแดง  แต่อุดมการณ์ของเรา เรามีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์เพื่อประชาธิปไตย  เพื่อคนไทยทั้งประเทศ โดยไม่จำกัดสีเสื้อ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นปรัชญาทางการเมืองของเรา ที่ว่าเราจะทำงานรับใช้ประชาธิปไตย โดยไม่จำกัดสีเสื้อ”  นายอนุรักษ์ กล่าว

นายอนุรักษ์ ยังยืนว่า พรรคคนเสื้อแดงที่ตั้งขึ้นจะไม่ใช่พรรคสำรอง แต่เราต้องการให้เป็นพรรคการเมืองที่ยืนยาว และรับใช้ประชาธิปไตย และพร้อมทำงานร่วมกับทุกเสื้อสี