“บิ๊กตู่” ถกสอบวินัยร้ายแรง “ผกก.หนุ่ย” ติดตาม “ยิ่งลักษณ์” – ผู้ที่โดนเรื่องทรงผม ให้ส่งฝึกธำรงวินัย

ข่าวการเมือง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ม.ค.63 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การเยียวยาคืนสิทธิการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะห้วงที่มิได้ปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้แก่ พ.ต.ท.สมยศ ตรีประสิทธิ์ชัย ตร.หารือกรณีให้สิทธิข้าราชการตำรวจที่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายเพื่อได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ที่ทำหน้าที่นิติกร

ร่วมถึงกรณี อนุกรรมการข้าราชการตำรวจ (อ.ก.ตร.) ร้องทุกข์ หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณี พ.ต.ท.วทัญญู วิทยผโลทัย ร้องทุกข์, อนุกรรมการข้าราชการตำรวจ (อ.ก.ตร.) ร้องทุกข์หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ในการออกคำสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) และอำนาจการส่งตัวข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยเรื่องทรงผมไปเข้ารับการฝึกธำรงวินัย กรณี พ.ต.อ.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ร้องทุกข์ และ หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการสอบสวนตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2557 และเรื่องอื่นๆ ถ้ามี.