“ศิริราช” จะย้ายศพ “ซีอุย” 23 ก.ค.63 เพื่อฌาปนกิจที่วัดบางแพรกใต้

อาชญากรรม ภัยสังคม

1.เมื่อพ.ศ. 2502 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ได้รับมอบร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) จากกรมราชทัณฑ์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาทางด้านนิติเวชศาสตร์

2.ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.-4 ก.ค.2562 “ศิริราช” ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประกาศตามหาญาติ “ซีอุย” เพื่อเชิญมาร่วมพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับร่างนายซีอุย แต่ยังไม่มีญาติมาแสดงตัว

3.เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63 ศ.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือแจ้งมายังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับศพนายซีอุยเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 โดยกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้รับร่างนายซีอุยไปบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจตามประเพณี ณ วัดบางแพรกใต้ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ในที่ 23 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีฌาปนกิจ

4.ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ศพของนายซีอุยยังอยู่ที่ รพ.ศิริราช โดยจะมีการเคลื่อนย้ายในวันที่ 23 ก.ค. เวลา 07.30 น.จาก รพ.ศิริราช ไปยังวัดบางแพรกใต้ โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาเป็นสักขีพยาน เมื่อถึงวัดก็จะมีการทำบุญ และฌาปนกิจในวันเดียวกันนั้นเลย ซึ่งได้มีการเชิญประชาชนชาวทับสะแกมาร่วมพิธีด้วย

5.ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในแง่ของการศึกษาร่างนั้นจบแล้วเมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา และมีบันทึกเป็นเอกสารหลักฐาน ซึ่งสามารถศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการทำคดีความดังกล่าวว่ามีการสืบค้นคดีอย่างไร การสืบหาหลักฐานทำอย่างไร การพิพากษาอย่างไร เป็นต้น สามารถมาเรียนรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างผู้เสียชีวิตก็ได้

6.ส่วนร่างผู้เสียชีวิตท่านอื่นๆ เช่น ร่างผู้ถูกฆาตกรรม ยังต้องมีการตั้งอยู่เพราะต้องใช้เป็นแนวทางสำหรับการสืบค้นคดี การสืบหาฆาตกร เพราะบางร่างญาติผู้เสียชีวิต บริจาคให้กับ รพ.ศิริราช เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ และคดีความ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *