“ศิริราช” จะย้ายศพ “ซีอุย” 23 ก.ค.63 เพื่อฌาปนกิจที่วัดบางแพรกใต้

อาชญากรรม ภัยสังคม

1.เมื่อพ.ศ. 2502 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ได้รับมอบร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) จากกรมราชทัณฑ์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาทางด้านนิติเวชศาสตร์

2.ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.-4 ก.ค.2562 “ศิริราช” ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประกาศตามหาญาติ “ซีอุย” เพื่อเชิญมาร่วมพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับร่างนายซีอุย แต่ยังไม่มีญาติมาแสดงตัว

3.เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63 ศ.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือแจ้งมายังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับศพนายซีอุยเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 โดยกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้รับร่างนายซีอุยไปบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจตามประเพณี ณ วัดบางแพรกใต้ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ในที่ 23 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีฌาปนกิจ

4.ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ศพของนายซีอุยยังอยู่ที่ รพ.ศิริราช โดยจะมีการเคลื่อนย้ายในวันที่ 23 ก.ค. เวลา 07.30 น.จาก รพ.ศิริราช ไปยังวัดบางแพรกใต้ โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาเป็นสักขีพยาน เมื่อถึงวัดก็จะมีการทำบุญ และฌาปนกิจในวันเดียวกันนั้นเลย ซึ่งได้มีการเชิญประชาชนชาวทับสะแกมาร่วมพิธีด้วย

5.ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในแง่ของการศึกษาร่างนั้นจบแล้วเมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา และมีบันทึกเป็นเอกสารหลักฐาน ซึ่งสามารถศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการทำคดีความดังกล่าวว่ามีการสืบค้นคดีอย่างไร การสืบหาหลักฐานทำอย่างไร การพิพากษาอย่างไร เป็นต้น สามารถมาเรียนรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างผู้เสียชีวิตก็ได้

6.ส่วนร่างผู้เสียชีวิตท่านอื่นๆ เช่น ร่างผู้ถูกฆาตกรรม ยังต้องมีการตั้งอยู่เพราะต้องใช้เป็นแนวทางสำหรับการสืบค้นคดี การสืบหาฆาตกร เพราะบางร่างญาติผู้เสียชีวิต บริจาคให้กับ รพ.ศิริราช เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ และคดีความ

ภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐาน หรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน และอาจจะแตกต่างจากภาษาในท้องถิ่นอื่นทั้งทางด้านเสียง คำและ การใช้คำ

ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยคำ และสำเนียง ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาค ของประเทศไทย บางทีเรียกว่า ภาษาท้องถิ่น และหากพื้นที่ของผู้ใช้ภาษานั้นกว้างก็จะมีภาษาถิ่นหลากหลาย และมีภาษาถิ่นย่อย ๆ ลงไปอีก

ภาษาถิ่น แบ่งได้เป็น 4 ถิ่นใหญ่ ๆ คือ ภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้

ภาษาถิ่นกลาง
ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคกลาง เช่น เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดเหล่านี้ มีสำเนียงพูดที่แตกต่างกันออกไป จะมีลักษณะเพี้ยนเสียงไปจากภาษากลางที่เป็นภาษามาตรฐาน

ภาษาถิ่นเหนือ
หรือภาษาถิ่นพายัพ (คำเมือง) ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิม มักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน ลำพูน ตาก แพร่ เป็นต้น

ภาษาถิ่นอีสาน
ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ได้แก่ ภาษาที่ชนกลุ่มใหญ่ในภาคอีสานใช้พูดจากัน ซึ่งใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สกลนคร หนองคาย นครพนม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เป็นต้น

ภาษาถิ่นใต้
ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ของประเทศไทย ลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย รวม 14 จังหวัด เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช เป็นต้น และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาษาถิ่นใต้ ยังมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เป็นภาษาถิ่นใต้ ภาคตะวันออก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ตรัง สตูล ภาษาถิ่นใต้ตะวันตก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานีและชุมพร และภาษาถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดนราธิวาส และ ปัตตานี ในแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นใต้ เป็นภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น ภาษาถิ่นระนอง ภาษาถิ่นภูเก็ต ภาษาถิ่นพัทลุง ภาษาถิ่นสงขลา เป็นต้น ภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้อาจจะมีเสียง และคำที่เรียกสิ่งเดียวกันแตกต่างกันออกไป

ภาษาถิ่นตะวันออก
วิเศษ ชาญประโคน (2550, หน้า 40-41) ได้กล่าวถึง ภาษาถิ่นตะวันออกว่าเป็นภาษาย่อย ที่ใช้พูดจากัน ในท้องถิ่นตะวันออกมี ระยอง จันทบุรี ตราด เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *