ตุ๊กแก

ภาคเหนือ ต๊กโต ภาคอีสาน กั๊บแก้ ภาคใต้ ตุ๊กแกRead More…

แตงไทย

ภาคเหนือ บะแต๋งลาย ภาคอีสาน แตงจิง ภาคใต้ แตงไทRead More…

แตงโม

ภาคเหนือ บะเต้า ภาคอีสาน บักโม ภาคใต้ แตงโมRead More…

ตะไคร้

ภาคเหนือ จั๊กไค ภาคอีสาน หัวกิงไค,หัวสิงไค ภาคใตRead More…

ตำลึง

ภาคเหนือ ผักแคบ ภาคอีสาน ผักต๋ำนิน ภาคใต้ ตำลึงRead More…

ถังน้ำ

ภาคเหนือ คุน้ำ ภาคอีสาน คุน้ำ ภาคใต้ ทั้งน้ำRead More…

ทำงาน

ภาคเหนือ เยียะงาน ภาคอีสาน เฮ็ดเวียต ภาคใต้ ทำงRead More…