โกหก

ภาคเหนือ ขี้จุ๊ ภาคอีสาน ขี้ตั๋ว ภาคใต้ ขี้ฮกRead More…

โกรธ

ภาคเหนือ โขนด ภาคอีสาน สูน ภาคใต้ หวิบRead More…

กิ้งกือ

ภาคเหนือ แมงขี้เต๋า, แมงแสนตี๋น ภาคอีสาน แมงบ้งกือ
Read More…

กะลา

ภาคเหนือ กะโล่ง ภาคอีสาน กะโป๋ ภาคใต้ พรกพ่าวRead More…