จิ้งจก

ภาคเหนือ จั๊กกิ้ม ภาคอีสาน ขี้เกี้ยม ภาคใต้ จิ้Read More…

จมูก

ภาคเหนือ ดัง ภาคอีสาน ดัง ภาคใต้ หมูกRead More…

ฉัน

ภาคเหนือ เฮา,ข้าเจ้า ภาคอีสาน ข่อย ภาคใต้ ฉานRead More…

ช่วย

ภาคเหนือ โจ้ย,จ้วย ภาคอีสาน ซ่อย ภาคใต้ ช่วยRead More…

ช้อน

ภาคเหนือ จ้อน ภาคอีสาน บ่วง ภาคใต้ ช้อนRead More…

ชมพู่

ภาคเหนือ บะจุมปู ภาคอีสาน บักชมพู่ ภาคใต้ น้ำดอRead More…

ชะอม

ภาคเหนือ ผักหละ ภาคอีสาน ผักขา ภาคใต้ ยอดอมRead More…

ตา

ภาคเหนือ ป่ออุ้ย ภาคอีสาน พ่อใหญ่ ภาคใต้ โต๊ะชาRead More…