CIA ส่ง “เคเบิลลับ” เตือนที่ตั้งกองบัญชาการทุกแห่งทั่วโลก หลัง “สายข่าวต่างชาติ” ของตัวเองนับสิบโดนฆ่า-บีบให้คลายความลับ

เอเจนซีส์ – เจ้าหน้าที่ระดับสูงข่าวกรองสหรัฐฯ ส่งสารRead More…