ประวัติการสร้าง พระผงสุพรรณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นต้นกำเนิดของพระเครื่องหนึRead More…

ประวัติการสร้าง พระกำแพงซุ้มกอ กรุทุ่งเศรษฐี จังหวัดกำแพงเพชร

เมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองโบราณ ปรากฏหลักฐานในจารึกตำRead More…

ประวัติการสร้าง พระสมเด็จวัดเกศไชโย วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วัดไชโย เป็นวัดราษฎรสามัญสร้าง เป็นวัดเก่าแก่สร้างมRead More…

ประวัติการสร้าง พระสมเด็จบางขุนพรหม (วัดใหม่อมตรส) บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร

เสมียนตราด้วง ท่านเป็นต้นสกุล ธนโกเศศ เป็นคหบดีผู้มัRead More…

ประวัติการสร้าง พระสมเด็จวัดระฆัง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

การสร้างพระเครื่องไว้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานั้น ไRead More…